فیلم نوشت فیلم نوشت

مسعود ریاحی

مقالات(1)

عرق سرد | عرقی که گرم نمی شود
عرق سرد | عرقی که گرم نمی شود

عرق سرد | عرقی که گرم نمی شود

عرقِ سرد، گفتمانِ نهادهای مسئول، قانون، رسانه، زنان و فعالان اجتماعی را دعوت به پرسش از خود می‌کند و همگی را به مشاهده‌ی وضعیت فرامی‌خواند. گویی سکانسِ دادگاه و جای‌گیری دوربین در نقطه‌‌ای روبه‌روی شخصیت‌ها، دعوتی استعاری است از همه، تا مشاهده و قضاوت کنند.
Powered by TayaCMS