فیلم نوشت فیلم نوشت

کارگاه فیلمنوشت

فیلمنوشت برگزار میکند

اولین دوره کارگاههای آموزشی نقد گفتمان فرهنگی سینمای ایران

اولین دوره کارگاههای آموزشی نقد گفتمان فرهنگی سینمای ایران با نظارت سایت تحلیلی سینمایی «فیلمنوشت» در زمستان سال ۱۳۹۶ برگزار میشود.

مقررات و قوانین کارگاهها

اولین دوره کارگاهها کلاس b2 چهارشنبه ۲۷ دی و کلاس b1 پنجشنبه ۲۸ دی سال جاری و بطور هفتگی برگزار خواهد شد. در دوران برگزاری جشنواره فیلم فجر کارگاهها تعطیل خواهند بود.

جدول برگزاری کلاس های از قرار زیر می باشد

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

27 دی B2

۴بهمن  B2

۲۵بهمنB2

۲اسفندB2

۹اسفند B2

۲۸ دی B1

۵بهمن B1

۲۶ بهمن B1

۲ اسفندB1

۱۰اسفندB1

 

دوره پیشرفته کارگاهها «فیلمنوشت» در اویل سال آینده برگزار خواهد شد.

 کارگاههای اموزشی «فیلمنوشت» کاملا رایگان خواهد بود و هیچ گونه وجهی جهت آموزش از هنرجویان اخذ نخواد شد.

تهیه کتب مورد نیاز که از جانب اساتید معرفی میشود بر عهده هنرجویان بوده و مسئولین در این زمینه تعهدی ندارند.

کلاس ها بصورت کارگاه یک روزه بوده و از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۹ عصر برگزار خواهد شد و از هنرجویان پذیرایی به عمل خواهد آمد.

به علت فشردگی و محدودیت وقت کارگاهها، تمام هنرجویان ملزم به شرکت در تمام کلاس ها بوده و غیبت یا تاخیر امکان پذیر نمی باشد.

این دوره از کارگاهها صرفا در شهر قم برگزار میشود و مسئولین نسبت به اسکان و ایاب و ذهاب هنرجویان غیر قمی هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

تمام هنرجویان ملزم به انجام تکیف کلاسی در موعد مقرر خواهند بود که جزییات آن در ادامه مطرح خواهد شد

 

تکلیف کلاسی کارگاهها آموزشی «فیلمنوشت»

تکلیف کلاسی کارگاهها عبارت از نگارش مقالاتی مربوط به موضوعات سینما و یا کارنامه سینماگری خاص و یا  نقد فیلمی از سینمای ایران بوده .

 هنرجویان می باید موضوعات مقالات خودرا بر اساس مفاد آموزشی کلاس ها انتخاب نموده و بر اساس مباحث مطرح شده از جانب اساتید، روش نگارش و تحلیل مقاله خود را انتخاب نمایند.

حداقل کمیت مقالات می باید ۳۰۰۰ کلمه باشد که میتواند در دو مقاله ۱۵۰۰ کلمه ای عرضه شود

تمام مقالات می باید سطح تحلیلی مقبولی داشته و از منابع مطمئن جهت ارجاع بهره برده باشند

اساتید کارگاهها به عنوان راهنما و مشاور جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات به هنرجویان مشاوره خواهند داد.

مسئولین سایت «فیلمنوشت» نیز در راستای رویکردهای سایت، هنرجویان را در ارتقاء سطح کیفی مقالاتشان یاری خواهند کرد.

ارزیابی نهایی هنرجویان بر اساس مقالات آنها انجام خواهد گرفت و هنرجویان منتخب دوره پیشرفته، بر اساس سطح مقالاتشان انتخاب خواهند شد.

مقالات منتخب بعد از ارزیابی و تایید نهایی در سایت «فیلمنوشت» بارگذاری خواهند شد.

Powered by TayaCMS