فیلم نوشت فیلم نوشت

اطلاعیه کارگاه های فیلمنوشت

از تمام شرکت کنندگان در کارگاه فیلمنوشت تقاضا میشود نهایتا تا ۲۵ بهمن ماه موضوع مقاله خود را مشخص و به مسئولین کارگاه اطلاع دهند، هنرجویان میباید همراه با موضوع انتخابی خلاصه ای از کلیت مقاله و اهداف آن نیز ارائه دهند، آی دی تلگرام جهت ارسال مقالات : @Mehdifurghani

اطلاعیه کارگاه های فیلمنوشت

از تمام شرکت کنندگان در کارگاه فیلمنوشت تقاضا میشود نهایتا تا ۲۵ بهمن ماه موضوع مقاله خود را مشخص و به مسئولین کارگاه اطلاع دهند، هنرجویان میباید همراه با موضوع انتخابی خلاصه ای از کلیت مقاله و اهداف آن نیز ارائه دهند، آی دی تلگرام جهت ارسال مقالات : @Mehdifurghani

----- 0 0

لیست کارگردان ها جهت تدوین مقالات

لیست کارگردان های مطرح سینمای ایران جهت معرفی برای کارگاههای فیلمنوشت
Powered by TayaCMS