فیلم نوشت فیلم نوشت

شایان شفایی

مقالات(1)

نقد فیلم هزارپا کمدی متوسط
نقد فیلم هزارپا کمدی متوسط

نقد فیلم هزارپا کمدی متوسط

هزارپا را شاید بتوان روزنه امیدی در میان فیلم‌های ناامیدکننده ژانر کمدی اخیر ایران تلقی کرد اما این مساله به هیچ وجه دال بر خوب بودن این فیلم نیست. با نقد زومجی همراه باشید.
Powered by TayaCMS