فیلم نوشت فیلم نوشت

سید مهدی ملک

مقالات(1)

شعله ور از هر چه بدی
شعله ور از هر چه بدی

شعله ور از هر چه بدی

«شعله ور» برشی از زندگی یک شخصیت پیچیده و چند وجهیست است. این برش زندگی از درخواست زن طلاق گرفته‌اش برای نگه داری پسر نوجوان توسط او شروع و به نجات داده شدن همین پسر توسط کسی که به نوعی در رقابتی ناخواسته با او قرار گرفته پایان مییابد.
Powered by TayaCMS