فیلم نوشت فیلم نوشت

روزبه جعفری

مقالات(1)

نقد فیلم سارا و آیدا ; دنیای بدون جزئیات
نقد فیلم سارا و آیدا ; دنیای بدون جزئیات

نقد فیلم سارا و آیدا ; دنیای بدون جزئیات

واقعیت این است که صرفِ دانستن تکنیک، بدل به خلق احساس نمیشود. نوشتن فیلمنامه ای که حداقل های ساختار را رعایت کرده باشد، برای یک فیلم حرفه ای امتیاز نیست. بلکه جزو ملزومات کار است. یکسری از موارد قواعد سینماست.
Powered by TayaCMS