فیلم نوشت فیلم نوشت

فیلم های بخش سینمای وحشت
فیلم های بخش سینمای وحشت

فیلم های بخش سینمای وحشت

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای وحشت سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.

فیلم های بخش سینمای وحشت

 

 برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای وحشت سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.

 

  • مخوف/ Creepy 
  • تاریکی/ Darkness 
  • عکاس /Photographer 
  • عروس/ The Bride 
  • سر حد مرزی/ The High Frontier 
  • قطاری به سوی پوسان/ Train to Busan 
  • زار/ Zar 

 

----- 0 0
فیلم های بخش نمایش فیلم های مستند
فیلم های بخش نمایش فیلم های مستند

فیلم های بخش نمایش فیلم های مستند

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش نمایش فیلم های مستند سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند
فیلم های بخش سینمای کره
فیلم های بخش سینمای کره

فیلم های بخش سینمای کره

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای کره سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند
Powered by TayaCMS