فیلم نوشت فیلم نوشت

کیارش خوشباش

مقالات(1)

نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; قطار ابدی
نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; قطار ابدی

نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; قطار ابدی

چرا قطار را نگه می‌دارد؟" سؤال مهمی است که فیلم به آن می‌پردازد. آیا قدرت در این است که با شیادی قطار متوقف شود؟ یا باید پای در گود زندگی گذاشت و جلوی آن ایستاد؟
Powered by TayaCMS