فیلم نوشت فیلم نوشت

هدی مقدسی

مقالات(1)

به وقت شام ; اینجا کسی فریاد نمی‌زند
به وقت شام ; اینجا کسی فریاد نمی‌زند

به وقت شام ; اینجا کسی فریاد نمی‌زند

به وقت شام همان نشانه‌های همیشگی فیلم‌های حاتمی‌کیا را یدک می‌کشد، همه‌ی باندهای پراسترس فرودگاه‌های به نام پدروارش، پلانهای شکه کننده انفجارها و مرگهای «چ»،موسیقی حزن‌انگیز و درعین حال حماسی کرخه تا راینی‌اش نماهای پرحرکت ارتفاع پستی‌اش و دعواهای پدر فرزندی موج مرده‌گونه اش، ولی اینجا هیچ خبری از مردان
Powered by TayaCMS