فیلم نوشت فیلم نوشت

نعمت باقری‌فرد

مقالات(1)

بارکد؛ توافق یا تبانی
بارکد؛ توافق یا تبانی

بارکد؛ توافق یا تبانی

فرض کنیم فیلم، توافقی است که کارگردان در قالب صدا و تصویر با مخاطبان خود طرح می‌کند تا در جریان فیلم و مهمتر از آن در انتهای فیلم نکته‌ و یا تجربه ای را که ارزش صرف زمان و هزینه را داشته باشد، به مخاطب ارائه کند تا شاید با دیدنِ تجربه‌ی قصه‌ی آدم‌های دیگر اتفاقی هم در ذهن و زندگی ما بیفتد.
Powered by TayaCMS