فیلم نوشت فیلم نوشت

مهدی ملک

مقالات(1)

نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; بی توجهی به جزییات
نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; بی توجهی به جزییات

نقد فیلم بیست و یک روز بعد ; بی توجهی به جزییات

این فیلم در وهله اول انسان را به یاد تولیدات سالهای اوج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می اندازد. کیفیتش هم به خوبی همانهاست و مخاطب را با خود همراه میکند اما چند اشتباه کوچک و بزرگ باعث شده تا در بهترین حالت با فیلمی متوسط سر و کار داشته باشیم.
Powered by TayaCMS