فیلم نوشت فیلم نوشت

مسعود شعبانی

مقالات(1)

من جنگ را زیسته ام...
من جنگ را زیسته ام...

من جنگ را زیسته ام...

فیلمی که قرار است ما را با خود درگیر جنگ کند، درگیر عشق، درگیر نفرت، درگیر زندگی
Powered by TayaCMS