فیلم نوشت فیلم نوشت

محمود نامی

مقالات(1)

نقد فیلم هزارپا  چیچو و فرانکو
نقد فیلم هزارپا چیچو و فرانکو

نقد فیلم هزارپا چیچو و فرانکو

در هزارپا شاهد صحنه ها و تکیه کلام هائی هستیم که قبل از این امکان نمایش نداشت، پخش شد، مردم هم دیدند، اتفاقی هم نیافتاد.
Powered by TayaCMS