فیلم نوشت فیلم نوشت

علی فرهمند

مقالات(2)

خشکسالی و دروغ | علی فرهمند
خشکسالی و دروغ | علی فرهمند

خشکسالی و دروغ | علی فرهمند

«خشک‌سالی و دروغ» نه سینماست و نه اصلاً دارای عناصری است که بتواند ایده‌های کوتاه سینمایی به وجود آورد. در بهترین حالت، تله-تئاتری است که به اشتباه راه به پرده سینما باز کرده.
نگار روشنفکری ذهنی، بدویت عینی
نگار روشنفکری ذهنی، بدویت عینی

نگار روشنفکری ذهنی، بدویت عینی

نگار» در ظاهر مدرن جلوه می‌کند و کارگردانی هم بر این رویکرد تأکید دارد؛ در صورتی که در پس نقابِ نماهای شیک و گول‌زننده‌اش، نگاه کلاسیک دریافت می‌شود. هرچند این مسئله به خودی خود اصلا بد نیست به شرطی كه فرم و ساختار در خدمت این نگاه باشند که در فیلم «نگار» چنین نیست.
Powered by TayaCMS