فیلم نوشت فیلم نوشت

علی رفیعی وردنجانی

مقالات(1)

نقد فیلم بیست و یک روز بعد
نقد فیلم بیست و یک روز بعد

نقد فیلم بیست و یک روز بعد

فیلم «بیست و یک روز بعد» اولین تجربه سینمایی محمدرضا خردمندان در ساحت سینمای ایران است. این فیلم که نه تقلید روشن فکری را بازی می‌کند و نه به جزئیات بی حاصل می‌پردازد، توانسته در اکثر حوزه‌های سینمایی تفکر جدیدی را ارائه دهد. ترکیب هوشمندانه مهدی قربانی و ساره بیات برگ برنده خردمندان است که به خوبی ارتبطات ما بین فرزند و مادر را ایجاد کرده و به نمایش می‌گذارند.
Powered by TayaCMS