فیلم نوشت فیلم نوشت

حسین حسنی

مقالات(5)

پرواز در افق مسدود ; مروری بر انسداد در فروشنده
پرواز در افق مسدود ; مروری بر انسداد در فروشنده

پرواز در افق مسدود ; مروری بر انسداد در فروشنده

عماد معلمی است خوش اخلاق و صبور. با اینکه محیط زندگیش را متزلزل می بیند تا جایی که اعتقاد دارد "باید اینجا را کوبید و از نو ساخت!" اما به سوالهای شاگردانش با حوصله پاسخ میدهد و با "پرسیدن" مهربان است.
از تحریف تا انحراف، نقدی بر عوامگرایی خواص ; نگاهی معارفی به فیلم هیهات
از تحریف تا انحراف، نقدی بر عوامگرایی خواص ; نگاهی معارفی به فیلم هیهات

از تحریف تا انحراف، نقدی بر عوامگرایی خواص ; نگاهی معارفی به فیلم هیهات

زیارت و دیدار با "ولی" ،غیرت ،عزت و جهاد چهار موضوع برای چهار اپیزود، که فیلم هیهات سعی در ادای دین نسبت این چهار امر اساسی و معنی بخش به زندگی یک مسلمان، دارد.
در مرز سرگشتگی پیچیدگی خودساخته فیلم هیهات ; اپیزود دوم
در مرز سرگشتگی پیچیدگی خودساخته فیلم هیهات ; اپیزود دوم

در مرز سرگشتگی پیچیدگی خودساخته فیلم هیهات ; اپیزود دوم

یاد امام حسین و عزاداری برای او بر پایه اشک و محبت و گریه بر مصائب آن حضرت و مجالس روضه بنا نهاده شده است (من بکی او ابکی او تباکی وجب له الجنه ) و اینگونه یادآوری آن امام امام موجب احیاء و حیات دین شمرده شده است (امام باقر(ع) فرمود: «امام حسين(ع) خون خويش را بذل نمود تا افتادگان در گمراهي را تا روز قيامت نجات بخشد»).
نمادهای دینی یک فیلم ; نیم نگاهی به فیلم دعوتنامه
نمادهای دینی یک فیلم ; نیم نگاهی به فیلم دعوتنامه

نمادهای دینی یک فیلم ; نیم نگاهی به فیلم دعوتنامه

تلقی جامع و بزرگ از فیلم دینی این است: فیلمی که پاسخ به سوالاتش را دینی میدهد؛ فیلم دعوتنامه پدر مستأصلی را نشان میدهد که برای تأمین هزینه درمان بچه مریضش ناچار دزدی را انتخاب میکند لیکن در ادامه این معضل را لا به لای دینداری حل میکند یک پاسخ دینی به یک معضل اجتماعی. اما این معنی از دینی بودن موضوع نوشتار ما نیست!
مدیریت وجدان ; چالش اخلاق در فیلم بدون تاریخ بدون امضا
مدیریت وجدان ; چالش اخلاق در فیلم بدون تاریخ بدون امضا

مدیریت وجدان ; چالش اخلاق در فیلم بدون تاریخ بدون امضا

فیلم بدون تاریخ بدون امضا یک نیاز اساسی حیات اجتماعی را محور داستان خود قرار داده و از این زاویه به نقد و توصیه نسبت به موضوع خود وارد میشود. موضوع این فیلم وجدان و تعهد نسبت به جبران حق الناسی است که خواسته یا ناخواسته بر عهده هر شخصی میآید. پرداختن به چنین موضوعی از دو جهت ضرورت دارد؛ لزوم نقد اجتماعی لایه هایی از جامعه که از این تعهد غافلند و نیز نیاز به تذکر دایمی نسبت به چنین موضوعاتی. چراکه حیات اجتماعی انسانها نیاز به اصلاح و ارتقاء مستمر در این مقوله ها دارد.
Powered by TayaCMS