فیلم نوشت فیلم نوشت

بهنام بهمنی محلاتی

مقالات(1)

برنامه های المپیک ؛ تناقض سیاست فرهنگی و رسانه ای
برنامه های المپیک ؛ تناقض سیاست فرهنگی و رسانه ای

برنامه های المپیک ؛ تناقض سیاست فرهنگی و رسانه ای

ما وقتی سخن از سیاست فرهنگی به میان می آوریم، نحوه دخالت دولت و سازمانها و نهادهای مرتبط با آن را در حیطه فرهنگ مورد توجه قرار می دهیم.
Powered by TayaCMS