فیلم نوشت فیلم نوشت

فیلم های بخش سینمای بالتیک
فیلم های بخش سینمای بالتیک

فیلم های بخش سینمای بالتیک

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای بالتیک سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.

فیلم های بخش سینمای بالتیک

 

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای بالتیک سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.

  • تیم رویایی/ ۱۹۳۵ Dream Team 1935 
  • تبعیدی /Exiled 
  • باد شرق باد غرب/ In The Crosswind 
  • شیفت پادشاه/ King’s Shift 
  • سرگذشت ملانی/ The Chronicles of Melanie 
  • مسافر/The Excursionist 
  • جاسوس و شاعر/ The Spy and the Poet 

 

----- 0 0
فیلم های بخش سینمای سعادت
فیلم های بخش سینمای سعادت

فیلم های بخش سینمای سعادت

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش سینمای سعادت (مسابقه بین‌الملل) سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.
فیلم های بخش جلوه گاه شرق
فیلم های بخش جلوه گاه شرق

فیلم های بخش جلوه گاه شرق

برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی فیلم‌های بخش جلوه‌گاه شرق (پانورامای سینمای کشورهای آسیایی و اسلامی)سی و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را اعلام کردند.
Powered by TayaCMS